diversiteit bij Randstad

Wij stimuleren diversiteit en nemen deel aan diverse maatschappelijke initiatieven om diversiteit te vergroten. Ook onze organisatie richten wij zodanig in dat deze de buitenwereld weerspiegelt. Zo kunnen we het beste in onszelf en onze klanten naar boven halen.

Wij vinden dat alle beschikbare arbeidskrachten toegang moeten hebben tot de arbeidsmarkt, zonder onderscheid naar huidskleur, geslacht, seksuele voorkeur, geloof, leeftijd, politieke overtuiging, land van oorsprong, handicap of sociale achtergrond. Opvattingen of voorkeuren van opdrachtgevers zijn voor ons nooit een geldige reden om personen op een of meer van de bovengenoemde gronden uit te sluiten.

De afgelopen periode hebben wij ons specifiek gericht op:

  • vrouwen in managementposities
  • borging van gelijke behandeling
  • kandidaten met diverse achtergronden
  • senioren voor techniek
  • een compleet overzicht vind je in ons maatschappelijk verslag