De capaciteitentest is in opdracht van en in overleg met Randstad - met inachtneming van alle in redelijkheid te stellen eisen van zorgvuldigheid - ontwikkeld door LTP Advies bv, een leverancier van Randstad. In verband met het genereren van het testrapport worden naam, geboortedatum, geslacht, opleidingsniveau en mailadres van de kandidaat gedeeld met de leverancier. De testgegevens worden, behalve voor het genereren en beschikbaar stellen van het testrapport, door LTP uitsluitend - geanonimiseerd - gebruikt voor statistische en managementdoeleinden en voor kwaliteitsdoeleinden, zoals het verbeteren van de test.

Ervan uitgaande dat alle testvragen naar waarheid en volledig zijn beantwoord geven de testresultaten een redelijk inzicht in jouw algemeen denkniveau. Aan het testrapport kan echter geen absolute betekenis worden toegekend. Randstad en LTP zijn niet aansprakelijk voor enige schade in verband met de ondeugdelijkheid of onvolledigheid van de test of het testrapport. Evenmin aanvaardt Randstad aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het niet of niet tijdig beschikbaar zijn van de test of het testrapport, gebreken in de  werking van de testomgeving en/of verlies of beschadiging van testgegevens.

terug naar de capaciteitentest