DIEMEN, 11 april 2014 – Meer dan de helft van de MKB-ers (54%) geeft aan de gevolgen van de crisis te hebben gevoeld. Dit blijkt uit onderzoek* in opdracht van Randstad onder MKB bedrijven. Voorbeelden hiervan zijn verslechterde financiële resultaten en concurrentiepositie, en sterke afname van het personeelsbestand. Toch geeft 24% van de MKB- bedrijven die wel nieuw personeel zoeken aan, moeite te hebben met het vinden van geschikt personeel. Vooral in productie, verkoop en commerciële functies.

Veel genoemde redenen dat het juiste personeel niet wordt gevonden zijn gebrek aan werkervaring (45%), het ontbreken van de juiste instelling (25%) en een niet passende opleiding (31%).

ondernemers liggen wakker van personeelskwesties

Om in te kunnen spelen op de veranderende economische omstandigheden vinden MKB-ers het moeilijk het personeelsbestand op peil te houden. Bedrijven geven aan behoefte te hebben aan flexibel personeel om in te kunnen spelen op pieken en dalen, om financiële risico’s te beperken en omdat vaste contracten een te groot risico zijn. Ze liggen dan ook wakker van zaken als de werving, selectie, opleiding en ontwikkeling van personeel maar ook ziekteverzuim en veranderende wet- en regelgeving, zo blijkt uit het onderzoek.

vooral jongere en oudere werkzoekenden missen de boot

Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt Randstad Nederland signaleert dat het onderzoek een duidelijk mismatch op de arbeidsmarkt tussen vraag en aanbod laat zien. “Er zijn genoeg werkzoekenden, maar die passen niet goed in het plaatje van MKB-bedrijven. Ik zie dat vooral jongere en oudere werkzoekenden hierdoor de boot missen. Ze zijn net vers op de arbeidsmarkt of hebben juist te eenzijdige ervaring. Jongeren ontberen nog de gevraagde werkervaring, maar vaak dus ook de juiste opleiding. Ouderen werken vaak zo lang bij een werkgever, dat de overstap naar een andere werkgever moeilijk te maken is. Het onderzoek laat ook zien dat in de huidige economie ondernemers op zoek zijn naar flexibele inzet van personeel. Dat is niet alleen de huidige realiteit maar ook die van de toekomst. Hier zullen werkgevers en werkzoekenden zich op aan moeten passen.

over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door ReedBusiness/MarketResponse in opdracht van Randstad. Met deelname van 518 respondenten, personen bij MKB-bedrijven (5-500 werknemers) die in enige mate invloed hebben op hr-zaken (beïnvloeders, (mede-beslissers en adviseurs). Het onderzoek heeft plaats gevonden van 4 februari 2014 tot en met 5 maart.

Onderzoek MKB: ondanks crisis moeite met vinden van personeel