DIEMEN, 11 september 2013- Technische werknemers moeten de kans krijgen – en pakken – om zich te blijven ontwikkelen. Als dat niet gebeurt zal de Nederlandse industrie snel achterop raken bij andere landen. Dit is de belangrijkste conclusie van een onderzoek dat is verricht door VAPRO, actief in de ontwikkeling van personeel in de procesindustrie, in samenwerking met Randstad Techniek . Het onderzoek van beide organisaties wordt vandaag aangeboden aan Esther de Kleuver, directeur Gezond & Veilig Werken van het ministerie van SZW.

Procesoperators die onvoldoende technisch zijn opgeleid, passen straks niet meer in het toekomstplaatje van bedrijven. Procesoperators zullen zich aan moeten passen aan de steeds veranderende eisen. Zij kunnen niet meer jarenlang hetzelfde werk verrichten. Zowel VAPRO als Randstad Techniek vinden het belangrijk om de ontwikkelingen in de procesindustrie nauwgezet te blijven volgen, zeker omdat er op dit moment een groot tekort is aan technisch personeel. Het onderzoek van VAPRO en Randstad Techniek is breed uitgevoerd. Aan het onderzoek deden vertegenwoordigers van 24 industriële bedrijven mee, waaronder HR managers en productiemanagers. Bovendien hebben 1637 procesoperators een bijdrage geleverd door deelname aan groepsdiscussies of het invullen van een vragenlijst.

aan de slag

De onderzoekers vinden het belangrijk dat procesoperators door de overheid en het bedrijfsleven worden gestimuleerd om aandacht te besteden aan hun inzetbaarheid zodat zij ook in de toekomst van toegevoegde waarde kunnen zijn. Dit houdt in dat procesoperators tijdens hun actieve loopbaan zichzelf blijven ontwikkelen en hiervoor ook de kans krijgen. Op deze manier blijven zij productief en ervaren zij hun werk als plezierig.

Uit het onderzoek wordt duidelijk dat bedrijven en procesoperators het belangrijk vinden om de inzetbaarheid van operators te versterken. Het leeft, maar er wordt nog te weinig gedaan om het gewenste resultaat te bereiken. Bedrijven fuseren, reorganiseren en vertrekken uit Nederland, maar procesoperators zien geen bedreigingen voor hun eigen functie. Ook zijn procesoperators honkvast. Dat is mooi, maar betekent tegelijkertijd dat veranderingen vaak moeizaam tot stand komen.

Industriële bedrijven zoeken bij een tekort aan technisch personeel zo nodig naar mogelijkheden om processen verder te automatiseren. Hierdoor zien zij geen grote noodzaak om te investeren in duurzame inzetbaarheid.

langer werken

Opvallend is dat veel procesoperators graag eerder willen stoppen met werken en een groot deel verwacht dat zij het lichamelijk niet tot de pensioengerechtigde leeftijd vol kunnen houden. Bedrijven en procesoperators zien graag een overheid die beleid ontwikkelt waarmee zij in staat worden gesteld om een hogere pensioengerechtigde leeftijd op een gezonde manier te halen.

maatwerk

Het is niet alleen de overheid die kan bijdragen, zo stellen VAPRO en Randstad Techniek. Ook de werkgevers spelen een rol. De sleutel tot duurzame inzetbaarheid ligt echter bij de mobilisatie van de individuele procesoperator. Die kan niet langer afwachten en zal doorlopend inspanningen moeten verrichten, ieder op zijn eigen manier. Duurzame inzetbaarheid is maatwerk.

noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dhr. Hans Sliepenbeek van VAPRO via e-mail of T: 06 50 29 86 99 / 070 337 83 00 of Dhr. Christiaan Smilde, Directeur Randstad Techniek via e-mail of T: 06 22 55 89 34.