Randstad ontvangt op het hoofdkantoor maar ook via de vestigingen dagelijks vele verzoeken voor sponsoring of andere vormen van ondersteuning. Bij de beoordeling hiervan hanteert Randstad de volgende criteria:

randstad nederland steunt initiatieven:

  • die raakvlakken hebben met de missie van Randstad om mens en werk bij elkaar te brengen
  • binnen de gebieden sport (top- en breedtesport) en maatschappelijke betrokkenheid
  • als die een wederzijdse inspanning beloven van uw organisatie en Randstad
  • die getuigen van professionaliteit en kwaliteit

Uw verzoek wordt niet gehonoreerd als het:

  • een religieus, militair of politiek karakter heeft
  • een initiatief betreft dat maatschappelijke discussies oproept
  • zich richt op één individu of op particuliere initiatieven
  • studiereizen en/of studentenfeesten betreft
  • om een eenzijdige donatie gaat
  • risicovolle gezondheidsbedreigende of milieubelastende projecten betreft

Voor het indienen van een verzoek kunt u gebruikmaken van onderstaand formulier. Het invullen hiervan is geen garantie voor toekenning. Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Velden met een (*) zijn verplicht. Wij streven ernaar binnen tien werkdagen op uw verzoek te reageren. 

Randstad gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, conform ons privacystatement

sponsorverzoek indienen