COA en Randstad Nederland willen in een pilot 95 vergunninghouders begeleiden naar werk. De organisaties willen de vergunninghouders, die nog in opvang verblijven bij COA, in een pilot van zes maanden bemiddelen en begeleiden naar regulier werk.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft Randstad gevraagd mee te werken aan een pilot om vergunninghouders (ex-asielzoekers met een verblijfs- en werkvergunning) te helpen bij het vinden van werk. Het COA wil vergunninghouders meer mogelijkheden bieden op de arbeidsmarkt.

twee azc’s

Het COA en Randstad willen in een half jaar tijd de vergunninghouders begeleiden en waar mogelijk bemiddelen naar regulier werk. Binnen deze pilot werkt Randstad samen met de azc’s in Utrecht en Musselkanaal. Het COA heeft 95 vergunninghouders voorgedragen aan Randstad, waarna per persoon een intake gesprek plaats vindt met een adviseur die kandidaten ook begeleidt en bemiddelt naar werk. De kandidaten zijn de Engelse taal machtig en willen graag aan het werk.

doel pilot

Door middel van de pilot willen het COA en Randstad een beter beeld krijgen van de werkachtergrond van de vergunninghouders en wat zij aan aanvullende begeleiding nodig hebben om naar regulier werk te kunnen in Nederland. Hierbij wordt naast de werkachtergrond gekeken naar opleidingen, diploma's en motivatie.