maatschappelijk verantwoord ondernemen

Randstad neemt verantwoordelijkheid

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid maakt sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw deel uit van onze kernwaarden; daarmee zijn wij een van de pioniers op het gebied van MVO.

duurzame oplossingen

Onze kernactiviteit is om mensen en werk samen te brengen. Wij zijn trots dat wij in Nederland dagelijks meer dan 50.000 mensen toegang tot de arbeidsmarkt bieden. Onze activiteiten dienen altijd de maatschappij als geheel, onze klanten, onze kandidaten en onszelf ten goede te komen. Wij vinden dat niemand zou moeten worden uitgesloten van de arbeidsmarkt. Deze benadering leidt tot duurzame oplossingen die er werkelijk toe doen.

brede verantwoordelijkheid

Maar onze maatschappelijke verantwoordelijkheid reikt verder. We stellen onze kennis ook ter beschikking aan de maatschappij. Dat doen we onder meer via onze vrijwilligers in de derde wereld met VSO, een internationale ontwikkelingsorganisatie die door duurzame kennisuitwisseling werkt aan een rechtvaardiger wereld zonder armoede. Bovendien streven we ernaar de basisbeginselen van energieverbruik, emissies, verantwoord gedrag door toeleveranciers en de beginselen van goed bestuur te borgen.

MVO-verslag

Periodiek geven wij een MVO-verslag uit waarin wij vertellen hoe we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid in praktijk brengen. Bekijk ons MVO-verslag.

Meer informatie? Neem contact met ons op via mvo@nl.randstad.com

MVO

MVO verslag

In het MVO verslag besteden we onder andere aandacht aan de volgende speerpunten: ontwikkeling van mensen, lokale maatschappelijke betrokkenheid, en milieu. 

naar MVO verslag