Onze kernactiviteit is om mensen en werk samen te brengen. Wij zijn trots dat wij in Nederland dagelijks meer dan 50.000 mensen toegang tot de arbeidsmarkt bieden. Werk is belangrijk voor mensen, maar niet voor iedereen vanzelfsprekend. Werk is van invloed op hun ontwikkeling, financiële onafhankelijkheid en gevoel van zelfrespect. Randstad richt zich van de drie P’s van MVO (People, Planet, Profit) met name op de P van People, omdat de aandacht voor people feilloos aansluit op onze core business en wij op dat gebied de grootste impact kunnen maken. Werkelijk het verschil kunnen maken.

Dit betekent dat we op verschillende manieren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de opstap naar werk laten maken. Op tientallen plaatsen in het land begeleiden wij mensen naar werk, in publiek private samenwerkingen met partners zoals het UWV WERKbedrijf, gemeenten, sociale werkplaatsen maar ook samen met commerciële ondernemingen.

Uiteraard verliezen we naast onze inspanningen op het gebied van ‘people’, de zorg voor ‘planet’ en ‘profit’ niet uit het oog. Zo hebben we maatregelen genomen om onze CO2-footprint te reduceren en zijn wij op holdingniveau door verschillende partijen gecertificeerd op het gebied van duurzaamheid.

Daarnaast is Randstad betrokken bij verschillende maatschappelijke initiatieven:

champs on stage

Champs on Stage, een initiatief van Randstad, The American Chamber of Commerce en McKinsey & Company is een loopbaanoriëntatie-programma voor leerlingen in het derde en vierde jaar VMBO. Leerlingen maken gedurende het programma kennis met het bedrijfsleven en hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt stages, workshops en bedrijfspresentaties waarin aandacht is voor hun vaardigheden en competenties. Hierdoor kunnen zij bewuster kiezen voor een mbo-studierichting en verkleinen we de kans op voortijdige schooluitval. In 2017 was Champs on Stage actief op 24 scholen en diende circa 2650 jongeren. Randstad sponsort het team van Champs on Stage en biedt de stichting toegang tot haar bedrijvennetwerk. Buiten deze operationele inzet heeft Chris Heutink (CEO Randstad Groep Nederland) zitting in de Raad van advies van Champs on Stage en is Marjolein ten Hoonte (directeur arbeidsmarkt en mvo) secretaris in het bestuur van Champs on Stage. Meer informatie: www.champsonstage.nl.

enactus

Randstad Nederland is partner van Enactus (Entrepeneurial Action Us). Enactus is een internationale non-profitorganisatie die studenten, onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar brengt. Samen ondernemen zij acties om de levensstandaard van mensen die het nodig hebben te verbeteren en een duurzamere wereld te bewerkstelligen. Als partner helpen wij met onze expertise verschillende Enactus studententeams bij het opzetten van workshops en trainingen. Met deze projecten ontwikkelen studenten talenten en leiderschapsvaardigheden die nodig zijn voor hun toekomstige carrière. De Nationale Competitie vindt sinds 2008 plaats op het hoofdkantoor van Randstad en Chris Heutink (CEO Randstad Groep Nederland) neemt de voorzittersplaats in bij het dagelijks bestuur van Enactus. Daarnaast zijn er acht directieleden van Randstad Groep Nederland als mentor bij Enactus betrokken. Meer informatie: www.enactus.nl.

taalakkoorden - stichting lezen en schrijven / stoof

Op zeven verschillende locaties in het land krijgen werkzoekenden die via Randstad een baan zoeken en onvoldoende taalvaardig zijn bieden we een taalscreening aan via Taalmeter. Dit is het resultaat van een samenwerking van Randstad en Stichting Lezen & Schrijven en Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) om laaggeletterde mensen een betere toegang te geven tot de arbeidsmarkt. Werkzoekenden, die onvoldoende scoren worden verwezen naar het Taalpunt, waar op maat taalonderwijs kan worden aangeboden via het ROC. Meer informatie: www.lezenenschrijven.nl.

alliance4youth

Jongeren zonder startkwalificatie vormen een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt. Samen met initiatiefnemer Nestlé en tien andere grote organisatie probeert Randstad daar wat aan te doen. Met de Alliance4Youth geven vrijwilligers van deze organisaties twee keer per jaar een sollicitatietraining aan meer dan 500 mbo-studenten.

randstad zorgt

‘Randstad zorgt’ is een initiatief van medewerkers van Randstad om zorginstellingen te helpen bij het organiseren van dagactiviteiten als bingo, sjoelen, high tea-en. Wij doen dit door middel van een financiële bijdrage en het belangeloos inzetten van vrijwilligers. In maart 2017 hebben 170 vrijwilligers zich ingezet op 35 projecten door het hele land.

voluntary service overseas (vso)

Al ruim tien jaar werkt Randstad samen met VSO. Deze organisatie biedt structureel hulp aan ontwikkelingslanden door vakspecialisten uit te zenden die hun kennis en ervaring uitwisselen met de lokale non-governmental organizations. Randstad stelt per jaar een aantal medewerkers met diens expertise ter beschikking aan VSO-ontwikkelingsprojecten voor de duur van zes tot negen maanden. Hierbij wordt de reis en het verblijf van de medewerkers vergoed en ontvangen zij salaris naar lokale maatstaven. Meer informatie: www.vso.nl.