OR Flex

de OR Flex is er voor jou

zo werkt een OR

Iedere grote organisatie heeft een eigen OR. De OR is de spreekbuis voor alle werknemers van het bedrijf. In de Wet op de Ondernemingsraden staan alle bepalingen omtrent de bevoegdheid en werkwijze van de ondernemingsraad. Het doel van de adviezen en initiatieven van de OR is dat de onderneming er als geheel beter van wordt. De Ondernemingsraad Flex behartigt de belangen van alle flexwerkers van Randstad Nederland. De OR Flex houdt zich bezig met onderwerpen die van invloed zijn op alle flexwerkers binnen Randstad Nederland.

zo werkt ónze OR

De OR Flex van Randstad Nederland wordt gevormd door uitzendkrachten en gedetacheerden bij Randstad Nederland. De OR vergadert één keer per maand. Om de maand zitten de leden om de tafel met de directie. Deze gesprekken leveren een gezonde wisselwerking op tussen de praktijk van flexwerkers en het beleid van de directie. Jouw stem telt, en via de OR Flex kun jij van je laten horen.

vertegenwoordiging van onze achterban

Om een goede afspiegeling te zijn van de diverse groep werknemers van Randstad Nederland, is de OR Flex bemand door collega-flexwerkers uit alle hoeken van Nederland. Zij zijn werkzaam binnen uiteenlopende beroepsgroepen.

jij bepaalt de agenda

De agenda van een OR-vergadering wordt bepaald door inbreng van de achterban, via het secretariaat, de leden van de OR, en de directie van Randstad Nederland.

laat je stem horen

Je bent van harte welkom in de klankbordgroep van de OR Flex. Dit houdt in dat je regelmatig per mail een aantal vragen van ons ontvangt. Jouw antwoorden nemen we mee in ons overleg met de directie.
Meld je nu aan door een mail te sturen naar ondernemingsraden@randstadgroep.nl. Met daarin je naam, woonplaats, mailadres en hoe lang je al voor Randstad werkt.

neem contact op

Wil je meer informatie? Aarzel dan niet om contact met het secretariaat van de OR op te nemen. We vertellen je graag meer over het werk van de OR Flex. Ons telefoonnummer is:

020 569 5048 / 1692

stuur een e-mail