breed inzetbaar personeel

Randstad gaat verder dan het uit handen nemen van de administratieve zaken rondom uw personeel. Uitgangspunt van onze dienstverlening is het inzetten van een door u geworven voorkeurskandidaat bij uw eigen organisatie middels een detacheringsovereenkomst. Voor ons staan opdrachtgever en werknemer op hetzelfde niveau. Dit betekent niet alleen binding en begeleiding tijdens de opdracht; wij maken het verschil omdat bij ons einde opdracht, niet einde werk is. Wij bieden werknemers concrete vervolgopdrachten. Randstad staat voor flexibiliteit, risicobeperking en betrokken werkgeverschap.

wie is waar verantwoordelijk voor

In onze dienstverlening zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering van het werkgeverschap met een transparant werkproces; van aanmelden van een opdracht met voorkeurskandidaat, tot het doorplaatsen van de werknemer. Ons werkproces wordt grotendeels digitaal ondersteund. De voorkeurskandidaat draagt u digitaal, middels onze portal, bij Randstad aan. Vanaf dat moment nemen wij het werk van u over en geeft Randstad invulling aan haar rol als werkgever. Naast de juridische, contractuele en financiële zaken die wij regelen voor de werknemer, leveren wij voor, tijdens en na de opdracht een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de werknemer. U bent verantwoordelijk voor leiding en toezicht op de werkplek en de verantwoordelijkheden die in verband hiermee alleen u kunt uitvoeren. 

dienstverlening

Onze standaard dienstverlening richting de werknemer bestaat uit het selecteren, onboarden, vaststellen functioneren, herplaatsen, doorplaatsen, uitplaatsen en begeleiden bij ziekte. Wij ontzorgen u daarnaast op juridisch en administratief gebied. U kunt de dienstverlening uitbreiden met bijvoorbeeld loopbaanbegeleiding, opleidingen en klantspecifieke compliancy. Op al uw vragen op het gebied van in-, door- en uitstroom geven wij een passend antwoord.

arbeidsvoorwaarden

De medewerker wordt verloond op basis van de ABU-cao. Binnen deze cao zijn zes beloningscomponenten verplicht die hetzelfde zijn als bij uw vaste werknemers, namelijk: loon, ADV, toeslagen (ploegen, verschoven uren, onregelmatigheid, overwerk), initiële loonsverhogingen, kostenvergoedingen en periodieken. Als opdrachtgever kunt u op basis van uw wensen en de bij uw organisatie geldende beloningsregeling keuzes maken voor het aantal vakantiedagen, vakantiebijslag, feestdagen, overige toeslagen en éénmalige uitkeringen. De werknemer bouwt in alle pakketten pensioen op bij het pensioenfonds ‘Stichting Pensioenfonds Flexsecurity’. Voor de sectoren overheid en onderwijs is ABP ook een optie. Om ongelijke beloning te voorkomen maken wij afspraken met u over de keuze voor een arbeidsvoorwaardenpakket per functiegroep, zoals gebruikelijk in uw beloningsregeling, en niet op individueel niveau.