Iemand die relatie gericht gedrag toont heeft een hoog inlevingsvermogen, is klantgericht en houdt van samenwerken.

inlevingsvermogen

Om goed advies te kunnen geven, moet je jezelf in andermans schoenen kunnen plaatsen. Een interieurontwerper of makelaar kan pas goed werk leveren als hij zich kan inleven in de klant en zo kan bedenken wat deze wenst. Voor het oppikken van gevoelens, belangen en wensen van anderen en daarop in te spelen, is het van belang dat je goed luistert naar wat er daadwerkelijk gezegd wordt. Stel vragen en deel je eigen ervaringen. Dit zal meer diepgang creëren in het gesprek en meer vertrouwen opwekken. Als een ander met een probleem komt, plaats jezelf dan in zijn/haar schoenen. Hoe zou jij dit oplossen?

klantgerichtheid

Door je goed in te leven in de klant, kom je erachter waar de behoeftes en wensen van de klant liggen. Blijf vooral doorvragen om echt tot de kern van het probleem te komen. Dit maakt het makkelijker om problemen voor de klant te vertalen naar kwalitatieve oplossingen. De klant is koning, maar probeer wel een balans te zoeken tussen wat jouw bedrijf wil en wat de klant wil. After service is ook belangrijk om goede relaties met de klant te onderhouden. Na elk opdracht is het essentieel om te evalueren: is de klant tevreden en wat zou beter kunnen. 

samenwerken

Een goede samenwerking begint met het vertrouwen in de vaardigheden van anderen en een goede taakverdeling. Bedenk voordat je begint waar iedereen goed in is en maak duidelijke afspraken over wie wat doet. Onderschat niet hoeveel invloed jij kunt uitoefenen op het samenwerkingsproces door simpelweg vragen te stellen en met ideeën op te komen. Sommige mensen zijn misschien wel introverter dan jij en hebben misschien wel goede ideeën. Daarom is het belangrijk dat er aan iedereen wordt gevraagd hoe zij/hij over bepaalde dingen denken. Om de resultaten naar een hoger niveau te brengen, is communicatie essentieel.